DTE Admissions 2022-23

DTE Admissions 2022-23

Engineering, MBA, Pharmacy Admission Eligibility & Required Documents

PUBLISH DATE 21st September 2022

Admission Eligibility & Required Documents

 

B Pharmacy (Degree)

 

First Year

Direct Second Year

1)

10th Passed Mark sheet

1) 10th Passed Mark sheet

2)

12 Science Passed Mark sheet 45%Marks

(Open Category) (Board & Group Also)

Diploma Passed Mark sheet 45% Marks (Open Category)

3)

12th Science Passed Mark sheet 40%Marks (SC.ST,VI/NT,SBC,OBC,EWS Category)

(Board & Group Also)

Diploma Passed Mark sheet 40% Marks(SC,ST,VI/NT,SBC,OBC,EWS Category)

4)

CET/JEE Scorecard

Leaving Certificate

5)

Leaving Certificate

SC/ST Category-Caste Certificate & Caste Validity

6)

SC/ST Category-Caste Certificate & Caste Validity

VI/NT/SBC/OBC Caste Certificate, Caste Validity & Non Creamy Layer

7)

VI/NT/S8C/OBC Caste Certificate,

Caste Validity & Non Creamy Layer

Income Certificate (Tahsildar)

8)

Income Certificate (Tahsildar)

EWS certificate (Open Category)

9)

EWS certificate (Open Category)

Nationality/Domicile/Birth Certificate

10)

Nationality/Domicile/Birth Certificate

GAP Certificate If Applicable

11)

GAP Certificate If Applicable

10th Passed Mark sheet

 

 

 

D Pharmacy( Diploma)

 

1) 10th Passed Mark sheet

 

2) 12th Science Passed Mark sheet

 

3) Leaving Certificate

 

4) SC/ST Category- Caste Certificate

 

5) VJ/NT/SBC/OBC-Caste Certificate & Non Creamy Layer

 

6) Income Certificate (Tahsildar)

 

7) EWS certificate (Open Category)

 

8) Nationality/Domicile/Birth Certificate

 

9) GAP Certificate If Applicable

 

MBA

 

1) 10th Passed Mark sheet

 

2) 12th Science Passed Mark sheet

 

1) Graduation Passed Mark sheet 50%Marks (Open Category)

 

2) Graduation Passed Mark sheet 45% Marks (SC,ST,VI/NT,SBC,OBC,EWS Category)

 

3) MAH-CET/CAT/CMAT Scorecard

 

4) Leaving Certificate

 

5) SC/ST Category-Caste Certificate & Caste Validity

 

6) VJ/NT/SBC/OBC-Caste Certificate, Caste Validity & Non Creamy Layer

 

7) Income Certificate (Tahsildar)

 

8) EWS certificate (Open Category)

 

9) Nationality/Domicile/Birth Certificate

 

10) GAP Certificate If Applicable

 

NOTE: 1) Eligibility Criteria may be changed as per DTE/State CET Cell Rules. 2) All the above mention documents are required for scholarship and EBC within DTE given date for CAP through admission. Without documents student is not eligible for any scheme, hence it is responsibility of the student to submit the documents as per norm.

 

 

Admission Eligibility & Required Documents

 

Diploma (Polytechnic)

 

First Year

Direct Second Year

1)

10th Passed Mark sheet

1) 10th Passed Mark sheet

2)

Leaving Certificate

2) 12th Science/MCVC/Vocational/ITI Passed Mark sheet

3)

SC/ST Category-Caste Certificate

3) Leaving Certificate

4)

VJ/NT/SBC/OBC Caste Certificate & Non

Creamy Layer

4) SC/ST Category-Caste Certificate

5)

Income Certificate (Tahsildar)

5) VJ/NT/SBC/OBC Caste Certificate & Non

Creamy Layer

6)

EWS certificate (Open Category)

6) Income Certificate (Tahsildar)

7)

Nationality/Domicile/Birth Certificate

7) EWS certificate (Open Category)

8)

GAP Certificate If Applicable

8) Nationality/Domicile/Birth Certificate

 

 

9) GAP Certificate If Applicable

 

 

 

 

Engineering (Degree)

 

First Year

Direct Second Year

1)

10th Passed Mark sheet

1)10th Passed Mark sheet

2)

12th Science Passed Mark sheet 45% Marks (Open Category) (Board & Group Also)

2) Diploma Passed Mark sheet 45% Marks (Open Category)

3)

12th Science Passed Mark sheet 40% Marks (SC,ST,VJ/NT,SBC,OBC,EWS Category)(Board & Group Also)

3) Diploma Passed Mark sheet 40% Marks

(SC,ST,VJ/NT,SBC,OBC,EWS Category

4)

CET/JEE Scorecard

4) Leaving Certificate

5)

Leaving Certificate

5) SC/ST Category- Caste Certificate &Caste

Validity

6)

SC/ST Category- Caste Certificate &Caste

Validity

6) VJ/NT/SBC/OBC Caste Certificate, Caste Validity & Non-Creamy Layer

7)

VJ/NT/SBC/OBC Caste Certificate, Caste Validity & Non-Creamy Layer

7) Income Certificate (Tahsildar)

8)

Income Certificate (Tahsildar)

8) EWS certificate (Open Category)

9)

EWS certificate (Open Category)

9) Nationality/Domicile/Birth Certificate

10)

Nationality/Domicile/Birth Certificate

 10) GAP Certificate If Applicable

11)

GAP Certificate If Applicable

 

 

 

 

NOTE: 1) Eligibility Criteria may be changed as per DTE/State CET Cell Rules. 2) All the above mention documents are required for scholarship and EBC within DTE given date for CAP through admission. Without documents student is not eligible for any scheme, hence it is responsibility of the student to submit the documents as per nor

 

शिष्यवृत्ती :

सूचना :

१. CAP ROUND ने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल.

२. महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्याने संबंधित कागदपत्रे अर्जासोबत जमा करावीत.

३. सदर अर्जासोबत जोडावयाची सर्व कागदपत्रे महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार शिष्यवृत्ती मिळण्याकरीता आवश्यक आहेत.

४. शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती सवलत सदर अर्ज भरल्यानंतरच मिळू शकते.

५. शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याची व संबंधित कागदपत्रे जमा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थ्याची राहील.

६. शिष्यवृत्तीचे अर्ज न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांस महाविद्यालयाचे शुल्क भरावे लागेल. खुल्या प्रवर्गाचे ' (OPEN CATEGORY) शिक्षण

७. विद्यार्थ्यांस शैक्षणिक सवलत महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार मंजूर होईल, नियमबाह्य अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याचे संकेतस्थळ :

 

* राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना (OPES)) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना (OPEN)

१. आधार कार्डला मोबाईल नंबर लिंक असणे आवश्यक आहे. २. आधार कार्ड बैंक खातेशी (NPCI) सलग्न केलेले असावे त्याची पावती

३. मा. तहसिलदार साहेब यांचे ८ लाखापर्यंतचा उत्पन्नाचा दाखला (आर्थिक वर्ष २०२१-२२) हा दाखला विद्यार्थ्यांच्या वडिलांच्याच नावाचा असावा. जर वडील हयात नसतील तर सदर विद्यार्थ्यानि वडिलाचा मृत्यू दाखला जोडावा व उत्पन्नाचा दाखला आईच्या नावाचा असावा.

४. मा. तहसिलदार साहेब यांचे महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी दाखला डोमिसाइल)

५. राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक

६. मूळ प्रवेश निक्षितीचे पत्र (ADMISSION CONFIRMATION LETTER)

७. मूळ फी भरलेली पावती

८. मागील सर्व शेवटच्या वर्षाचे मूळ गुणपत्रक (दहावी, बारावी. डिप्लोमा) तसेच मागील शैक्षणिक वर्षात खंड गॅप असल्यास गॅप सर्टिफिकेट जोडावे.

९. मा. तहसिलदार साहेब यांचा महाराष्ट्र राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी असल्यास मूळ दाखला नोंदणीकृत मजूर असल्यास मूळ दाखला (सदरचे दाखले विद्याथ्यांच्या वडिलांच्याच नावाचे असावेत जर वडील हयात नसतील तर दाखले आईच्या नावाचे असावेत).

 

अ.नं.

   आवश्यक कागदपत्रे

खुला वर्ग OPEN/

EWS

TFWS

SC/ST

 

OBC/

SBC/

VJNT

अल्पसंख्यांक जैन, मुस्लीम, पारशी, शीख,

आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असावा).

 

 

 

 

 

आधार कार्ड बैंक खातेशी संलग्न.

(NPCI LINK)

 

 

 

 

 

विद्यार्थ्याचा जातीचा दाखला. (CASTE CERTIFICATE)

x

x

 

 

x

जात पडताळणी प्रमाणपत्र.

(CAST VALIDITY)

x

x

 

 

x

शाळा सोडल्याचा दाखला. (LEAVING CERTIFICATE)

 

 

 

 

 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले प्रमाणपत्र. (EWS CERTIFICATE)

 

x

x

x

x

मा. तहसिलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला. (१ एप्रिल २०२१ नंतरचा)

 

 

 

 

 

महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र.

DOMEICILE/NATIONALITY

 

 

 

 

 

नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र.

x

x

x

 

x

१०

अल्पसंख्यांक प्रवर्गाचि प्रमाणपत्र.

(AFFIDAVIT)

x

x

x

x

 

११

मूळ प्रवेश निश्चितीचे प्रमाणपत्र. (DTE CONFIRMATION LETTER)

 

 

 

 

 

१२

मूळ फी भरलेली पावती/ बोनाफाइड,

 

 

 

 

 

१३

१० वी / १२ वी / डिप्लोमा मार्कशीट

 

 

 

 

 

१४

GAP प्रमाणपत्र. (असेल तर)

 

 

 

 

 

१५

नावात बदल असल्यास. (AFFIDAVIT )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VidyarthiMitra.org

Admission Guidance 2022: WhatsApp https://wa.me/917720025900

Get real-time alerts and all the news on your phone with the all-new VidyarthiMitra app. Download from Google Play

Aptitude Test | Career Counselling | Option From Filling | Admission Assistance | 

Call 77200 25900 or 77200 81400                   

11th Admissions (FYJC) & DTE Cut-off | Cutoffs 2022 |

We bring you the fastest and relevant notifications on Bank, Railways, and Govt Jobs. Stay Connected 
Join us on WhatsApp https://wa.me/917720025900

| Cutoffs & Opening Closing Ranks => CSAB 2022 | JoSSA 2022 | MHT-CET 2022 | MBA 2022 | Pharmacy 2022 | Polytechnic 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा.