Scholarships

Scholarships

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना २०२२-२३: अर्ज करण्यास मुदतवाढ

PUBLISH DATE 10th November 2022

देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सन २०२२-२३ साठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ

देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्याथ्र्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती या योजनेसाठी सन २०२२-२३ करिता विद्याथ्र्यांकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. तथापि, शैक्षणिक संस्थांमधील सन २०२२-२३ मधील प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सबब, आयुक्तालयाचे दिनांक १२-०९-२०२२ च्या जाहिरातीद्वारे मागविण्यात आलेल्या उपरोक्त अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकास माबारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. खालील नमूद वेबसाईटवरून अर्ज डाउनलोड करून तो परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दिनांक ०७-१२-२०२२ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत पोस्टाने किंवा समक्ष समाज कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्च रोड, पुणे-४११००१ येथे सादर करावेत. अर्जाचा नमुना व अधिक सविस्तर माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in (जलद दुवे रोजगार) या

संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक व वेळ :

बुधवार, दिनांक : ०७-१२-२०२२ रोजी सायं. ६.१५ वाजेपर्यंत

--------------------------------------------------------------------------------------

Admission Guidance 2022 :

Get complete Admission Guidance without stepping out of your house. 

1) Options-form filling assistance for all rounds of State quota & All India Quota 

2) Guidance in obtaining all Government Documents, necessary for admissions for eligible students (Nationality/Domicile/EWS/EBC/Income/Caste Certificates etc.) 

3) Explanation of difficult instructions given in Admission brochures 

4) Suggestions based on last year's cut offs & College Preference List 

5) Updated information of the rules & regulations issued by the Admission Authority & Govt and Courts from time to time. 

6) Guidance till the end of all rounds. 

7) Dedicated Experienced Counsellors 

Engineering Admission Guidance Form (BE/BTech) :

Admission Guidance 2022: WhatsApp https://wa.me/917720025900

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VidyarthiMitra.org

Admission Guidance 2022: WhatsApp https://wa.me/917720025900

Get real-time alerts and all the news on your phone with the all-new VidyarthiMitra app. Download from Google Play

Aptitude Test | Career Counselling | Option From Filling | Admission Assistance | 

Call 77200 25900 or 77200 81400                   

11th Admissions (FYJC) & DTE Cut-off | Cutoffs 2022 |

We bring you the fastest and relevant notifications on Bank, Railways, and Govt Jobs. Stay Connected 
Join us on WhatsApp https://wa.me/917720025900

| Cutoffs & Opening Closing Ranks => CSAB 2022 | JoSSA 2022 | MHT-CET 2022 | MBA 2022 | Pharmacy 2022 | Polytechnic 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा.