Schools

Schools

दहावी ‘सराव परीक्षेचे’ वेळापत्रक

PUBLISH DATE 25th November 2018

दहावीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित नव्या सराव प्रश्नसंचांची निर्मिती बालभारतीने केली आहे. मार्च २०१९मध्ये दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सराव करणे सुलभ व्हावे यासाठी हे प्रश्नसंच तयार करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील घोषणा राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाचे संचालक डॉ. सुनिल मगर यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या राऊंड टेबल चर्चेत केली होती.

दहावीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित नव्या सराव प्रश्नसंचांची निर्मिती बालभारतीने केली आहे. मार्च २०१९मध्ये दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सराव करणे सुलभ व्हावे यासाठी हे प्रश्नसंच तयार करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील घोषणा राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाचे संचालक डॉ. सुनिल मगर यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या राऊंड टेबल चर्चेत केली होती. 

२०१८-१९च्या शैक्षणिक सत्रात दहावीचा नवा अभ्यासक्रम अंमलात आणण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमासाठी नवी पाठ्यपुस्तके आणि कृतिपत्रिका तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने सराव प्रश्नसंच तयार केले आहेत. मंडळाच्या संकेतस्थळावर हे प्रश्नसंच अपलोड केले जाणार असून त्या संदर्भातील वेळापत्रक बालभारतीने जाहीर केले आहे. या वेळापत्रकानुसार त्या त्या विषयाचे प्रश्नसंच व कृतिपत्रिका www.ebalbharati.in या संकेतस्थळावर जाहीर केल्या जाणार आहेत. या कृतिपत्रिका विद्यार्थ्यांनी स्वत: सोडवायच्या असून आवश्यक तेथेच शिक्षक किंवा पालकांचे मार्गदर्शन घ्यावे, असे बालभारतीने म्हटले आहे. 

सराव प्रश्नसंच प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्या विषयाची संक्षिप्त उत्तरपत्रिका देखील बालभारतीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहे. या शिवाय, संबंधित विषयांच्या तज्ज्ञांचे त्या विषयावर आधारित व्हिडिओदेखील अपलोड केले जातील. संक्षिप्त उत्तरपत्रिका व व्हिडिओ बघून विद्यार्थ्यांना आपल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळणार आहे. सर्व विषयांचे जास्तीतजास्त प्रश्नसंच येत्या काळात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे बालभारतीने म्हटले आहे. सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अपलोड करून झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून उत्तरपत्रिका आणि व्हिडीओ अपलोड करून देण्यास प्रारंभ होणार आहे. 

सराव परीक्षेचे वेळापत्रक 

विषय - प्रश्नसंच अपलोड - उत्तरपत्रिका व व्हिडिओ अपलोड 

- सर्व प्रथम भाषा : २६ नोव्हेंबर - ६ डिसेंबर 

- सर्व द्वितीय भाषा : २७ नोव्हेंबर - ७ डिसेंबर 

- सर्व तृतीय भाषा : २८ नोव्हेंबर - ८ डिसेंबर 

- विज्ञान १ : २९ नोव्हेंबर - ९ डिसेंबर 

- विज्ञान २ : ३० नोव्हेंबर - १० डिसेंबर 

- गणित १ : १ डिसेंबर - ११ डिसेंबर 

- गणित २ : २ डिसेंबर - १२ डिसेंबर 

- इतिहास व राज्यशास्त्र : ३ डिसेंबर - १३ डिसेंबर 

- भूगोल : ४ डिसेंबर - १४ डिसेंबर 

 

VidyarthiMitra JEE, NEET & MHT-CET Mock Exams Registration Start | Registraion 

Upcoming Entrance Exams Details  2019-20

JEE MAIN 2019

CAT Read More | https://goo.gl/A625Sk

Exam date:25 Nov 2018

Read More | https://goo.gl/A625Sk

MAT

Exam date: 02 Sept 2018

Last date of Application: 24 Aug, 2018,

https://goo.gl/xhja4j

GATE

Exam date: 02nd Feb 2019

Last date of Application: 21st Sept 2018

https://goo.gl/r4BX1g

SIAC-CET

Exam date: 4 Nov 2018

Last date of Application: 14 Sept 2018

https://goo.gl/gr3fLV

CDS

Exam date:18 Nov 2018

Last date of Application: 3 Sept 2018

https://goo.gl/s4BsfE

NSTSE

Exam date:16 Dec 2018

Last date of Application:1 Aug 2018

https://goo.gl/SDCYMy

XAT

Management

Exam date:6 Jane 2019

Last date of Application: 30 Nov 2018

https://goo.gl/Jz2Gyb

JEE MAIN

Engineering

Exam date:6 Jan 2018

Last date of Application:30 Sept 2018

https://goo.gl/gBdyF8

CTET

Teacher Education

Exam date:  16th Sept. 2018

Last date of Application:  30th August 2018