Jobs

Jobs

स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

PUBLISH DATE 28th November 2017

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०१८मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर हे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

या वेळापत्रकानुसार राज्य कर (विक्रीकर) निरीक्षक परीक्षा २०१७साठीची पूर्वपरीक्षा १६ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आली होती. या पदासाठीची मुख्य परीक्षा ७ जानेवारी २०१८ रोजी घेण्याचे ठरले आहे. राज्य सेवा परीक्षा २०१८ साठीची जाहिरात डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार असून पूर्व परीक्षा ८ एप्रिल २०१८ रोजी तर मुख्य परीक्षा १८ ते २० ऑगस्ट २०१८ अशी होईल.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त परीक्षेसाठी जानेवारी २०१८ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध होणार असून पूर्वपरीक्षा ६ मे २०१८ रोजी होईल. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा २०१८अंतर्गत संयुक्त पेपर क्रमांक १- २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी, पेपर क्र. २ (पोल‌िस उपनिरीक्षक)- २ सप्टेंबर २०१८, पेपर क्रमांक २ (राज्य कर निरीक्षक)- ३० सप्टेंबर २०१८, पेपर क्र. २ ( सहायक कक्ष अधिकारी)- ६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र कृषिसेवा परीक्षा २०१८साठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध होणार असून पूर्व परीक्षा १३ मे, तर मुख्य परीक्षा ८ सप्टेंबर २०१८ रोजी होईल. सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा २०१८ साठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. पूर्व परीक्षा २० मे, तर मुख्य परीक्षा ९ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षा २०१८साठी मार्चमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध होईल. पूर्वपरीक्षा १० जूनला होईल. महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०१८ अंतर्गत संयुक्त पेपर क्रमांक १- १४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी, संयुक्त पेपर क्रमांक २ (लिपिक-नि-टंकलेखक)- २१ ऑक्टोबर, संयुक्त पेपर क्रमांक २ (दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क)- ४ नोव्हेंबर, संयुक्त पेपर क्रमांक २ (कर सहायक)- २ डिसेंबर २०१८ रोजी घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षेसाठी मार्चमध्ये जाहिरात येईल. पूर्वपरीक्षा २४ जून व मुख्य परीक्षा २८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी घेण्यात येईल. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेसाठी एप्रिलमध्ये जाहिरात येईल. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा ८ जुलै रोजी होईल. महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा १७ नोव्हेंबर रोजी होईल. महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २४ नोव्हेंबर, तर महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येईल. महाराष्ट्र विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा १५ डिसेंबर २०१८ रोजी घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब प्रशासन शाखा मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षासाठी मेमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. ४ ऑगस्ट रोजी परीक्षा घेण्यात येईल. सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी मेमध्ये जाहिरात येईल. परीक्षा २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी घेण्याचे नियोजित आहे. परीक्षांचे वेळापत्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp, Send message on 7720025900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर. <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा

https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------