Jobs

Jobs

Today’s Govt. & Private Jobs Notifications

PUBLISH DATE 11th October 2018

Ministry of Defence Recruitment 2018

Various Clerk Posts | Apply Online

Read More| https://goo.gl/j5YZQU

 

BOB Recruitment 2018

Various Engineer, Officer Posts | Apply Online

Read More| https://goo.gl/ccJ9Qy

 

ICDS Recruitment 2018

705 Attendant Posts | Apply Online

Read More| https://goo.gl/mNm3mx

 

HAL Recruitment 2018

121 Technician Posts | Apply Online

Read More| https://goo.gl/vpFvEr

 

SpiceJet Recruitment 2018

Cabin Crew Posts | Apply Online

Read More| https://goo.gl/NCeAm5

 

एक्झिम बँक मध्ये विविध पदांच्या ३० जागा

अर्जकरण्याचाअंतिमदिनांक१०नोव्हेंबर२०१८आहे

Read More| https://goo.gl/27ZP7t

 

कवठेमहांकाळनगरपंचायत, सांगलीयेथे'शहरस्तरीयतांत्रिककक्षातीलतज्ज्ञ' पदांची०१जागा

अर्ज मुलाखत दिनांक ०५ ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी आहे

Read More| https://goo.gl/FnAzxN

 

बृहन्मुंबईमहानगरपालिकामुंबईयेथेविविधपदांच्या२५जागा

अर्जपोहचण्याचीअंतिमदिनांक२०ऑक्टोबर२०१८आहे

Read More| https://goo.gl/gXfSVk

 

सीएसआयआरराष्ट्रीयपर्यावरणअभियांत्रिकीसंशोधनसंस्थानागपूरयेथे११जागा

अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ आहे.

Read More| https://goo.gl/HyUABE

 

नवीनसुभेदारनागरीसहकारीपतसंस्थामर्यादितनागपूरयेथेविविधपदांच्या१९जागा

ऑनलाइनई-मेलकरण्याचाअंतिमदिनांक१७ऑक्टोबर२०१८आहे.

Read More| https://goo.gl/g8B5o9

 

सीएसआयआरनॅशनलइंस्टिट्यूटऑफओशनोग्राफीगोवायेथे०५जागा

अर्जकरण्याचाअंतिमदिनांक२३ऑक्टोबर२०१८आहे.

Read More| https://goo.gl/6GTiXS

 

सोलापूर विद्यापीठ मध्ये 'मानसेवी अधिकारी' पदांची ०१ जागा

अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ आहे.

Read More| https://goo.gl/Amuk2b

 

Reference Books

Image result for click here gif

Recommended Books

Books play a very important role for the preparation of any kind of examination. The following table shows the names of the books which every aspirant must study:

               

For all latest Govt Jobs 2018Railway JobsBank Jobs and SSC Jobs log on to https://goo.gl/YPjt94 We bring you fastest and relevant notifications on Bank, Railways and Govt Jobs. Stay Connected

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Get free jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org. Now send WHATSAPP message.

'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra)
हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा.