DTE Admissions 2020-21

DTE Admissions 2020-21

MHT-CET २०१९ साठी तज्ज्ञ प्राश्निक व मॉडरेटरसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे

PUBLISH DATE 5th December 2018

अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र/ शेतकी/ मत्स/ डेअरी दुग्ध इ. या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाईन MHT-CET २०१९ साठी तज्ज्ञ प्राश्निक व मॉडरेटर नेमणूक करण्यासाठी

सी ई टी कक्ष व प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने विभागाच्या सहमतीने शैक्षणिक  वर्ष २०१९-२० पासून राज्यातील प्रथमवर्ष अभियांत्रिकी/ औषध निर्माण शास्त्र शेतकी मत्स डेअरी दुग्ध इ. या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाईन MHT-CET या सामायिक प्रवेश सी इ टी ऑनलाईन पद्धतीने प्रथमच करण्याचे नियोजित केले आहे. या सामायिक प्रवेश परीक्षेचे गोपनीय कामाकरिता कनिष्ठ महाविद्यालयात किमान २० वर्षे शिकविण्याचा अनुभव असेलेल्या तसेच विभागीय मंडळावर पेपरसेटर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर या पदावर काम केलेल्या भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र/ गणित / जीवशास्त्र , या विषयांच्या तज्ज्ञांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवीत आहोत. सदर ऑनलाईन अर्ज  अभियांत्रिकी/ औषध निर्माण शास्त्र शेतकी मत्स डेअरी दुग्ध इ. या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाईन MHT-CET २०१९ साठी तज्ज्ञ प्राश्निक व मॉडरेटर नेमणूक करण्यासाठी

सी इ टी कक्ष व प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने विभागाच्या सहमतीने शैक्षणिक  वर्ष २०१९-२० पासून राज्यातील प्रथमवर्ष अभियांत्रिकी/ औषध निर्माण शास्त्र शेतकी मत्स डेअरी दुग्ध इ. या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाईन MHT-CET या सामायिक प्रवेश सी इ टी ऑनलाईन पद्धतीने प्रथमच करण्याचे नियोजित केले आहे. या सामायिक प्रवेश परीक्षेचे गोपनीय कामाकरिता कनिष्ठ महाविद्यालयात किमान २० वर्षे शिकविण्याचा अनुभव असेलेल्या तसेच विभागीय मंडळावर पेपरसेटर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर या पदावर काम केलेल्या भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र/ गणित / जीवशास्त्र , या विषयांच्या तज्ज्ञांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवीत आहोत. सदर ऑनलाईन अर्ज  http://maha-ara.org आणि  http://www.mahacet.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

या शिक्षकांना महाराष्ट्र उच्च व माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इ. ११ वी व १२ वी  प्रस्तावित अभ्यासक्रमात वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न तयार (M.C.Q.) तयार करावयाचे आहे.

"Click  for Online Application for Appointment as Paper Setter, Moderator, And Chief Moderator for Proposed Online MHT-CET-2019"

त्यासाठीचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे असेल.

Online form for application as paper setters/moderators/Chief Moderators

Sn

Activity

From

To

1

Online Registration for eligible paper setters and Moderators as per the circular of the CET CELL

30-11-2018

10-12-2018

2

Verification And Selection of the Expert by CET CELL

11-12-2018

14-12-2018

3

Online Submission of Question Bank by the Selected Experts

15-12-2018

25-12-2018

4

Moderation & Final set for Mock test by the selected Moderators

26-12-2018

31-12-2018

निवडलेल्या तज्ज्ञांना सराव परीक्षा साठी प्रश्न संच तयार करण्याचे काम गोपनीयता, मानक इत्यादींचे पालन करून करावे लागेल. या बाबतचा अंतिम निर्णय प्रवेश नियामक प्राधिकरण व गोपनीय कामकाज समितीचा राहील निवड झालेल्या सदस्यांना मानधन खर्चाचा निर्णय प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्या अधीन राहून घेण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

Upcoming Entrance Exams Details  2019-20

JEE MAIN 2019

CAT https://goo.gl/A625Sk

MAT

Exam date: 02 Sept 2018

Last date of Application: 24 Aug, 2018,

https://goo.gl/xhja4j

GATE

Exam date: 02nd Feb 2019

Last date of Application: 21st Sept 2018

https://goo.gl/r4BX1g

SIAC-CET

Exam date: 4 Nov 2018

Last date of Application: 14 Sept 2018

https://goo.gl/gr3fLV

CDS

Exam date:18 Nov 2018

Last date of Application: 3 Sept 2018

https://goo.gl/s4BsfE

NSTSE

Exam date:16 Dec 2018

Last date of Application:1 Aug 2018

https://goo.gl/SDCYMy

XAT

Management

Exam date:6 Jane 2019

Last date of Application: 30 Nov 2018

https://goo.gl/Jz2Gyb

JEE MAIN

Engineering