Teacher Eligibility Test

Teacher Eligibility Test

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ (MAHATET) प्रवेश प्रमाणपत्रे उपलब्ध

PUBLISH DATE 1st July 2018

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ (MAHATET) करीता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे उमेदवाराच्या लॉगईन ला उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१८ चे सुधारित वेळापत्रक

अ.क्र.

कार्यवाहीचा टप्पा

दिनांक व कालावधी

ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी

२५/०४/२०१८ ते २२/०५/२०१८

प्रवेशपत्र ऑनलाईन प्रिंट काढून घेणे.

०२/०७/२०१८ ते १५/०७/२०१८

शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर I दिनांक व वेळ

१५ /०७/२०१८ वेळ स. १०.३० ते दु.१३.००

शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर II दिनांक व वेळ

१५ /०७/२०१८ वेळ दु. १४.०० ते सायं. १६.३०

 

पात्रता गुण 
या परीक्षेमध्य़े किमान ६० टक्के गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारास (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, इतर मागासप्रवर्ग आणि अपंग उमेदवारांना ५५ टक्के) उत्तीर्ण समजण्यात येईल.

प्रश्नपत्रिका आराखडा व स्वरूप | पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम) | बघण्याकरिता येथे क्लिक करा

विद्यार्थी मित्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सराव परीक्षा  

नाव नोंदणी करिता TET    MOCK EXAM REGISTRATION

विद्यार्थी मित्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सराव परीक्षा  

नाव नोंदणी करिता TET    MOCK EXAM REGISTRATION

पात्रता परीक्षा (टीईटी)

TET    MOCK EXAM REGISTRATION

Read More | NEET UG

Click here Details of All  : Entrance Exams 2018

| Govt. & Private Jobs, Internships, Campus Drive, Off-campus & many more |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------