Civil Services

Civil Services

स्पर्धा परीक्षा (UPSC/MPSC) विनामूल्य मार्गदर्शन प्रशिक्षण

PUBLISH DATE 27th June 2019

स्पर्धा परीक्षा (UPSC/MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षा) मार्गदर्शन प्रशिक्षण

पुणे महानगरपालिका, समाज विकास विभाग व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र यांचे संयुक्त सहकार्याने पुणे मनपा हद्दितील 100 मागासवर्गीय व खुल्या गटातील 50 विद्यार्थ्यांकरीता स्पर्धा परीक्षा (UPSC/MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षा) मार्गदर्शन प्रशिक्षण प्रकल्प विनामुल्य स्वरूपात आयोजित करणेत येत आहे.

याबाबत sdd.punecorporation.org या संकेतस्थळावरती ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणेत येत आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांकडून दि.17/06/2019 ते दि.15/07/2019 पर्यंत वरील संकेतस्थळावरती दिलेल्या सुचने प्रमाणे अर्ज, नियम व अटी नुसार आवश्यक कागदपत्र स्कॅन करून भरणेत यावा. सदर योजने विषयीची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध करणेत आली आहे (अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारणेत येतील. अर्ज ऑनलाईन भरल्यानंतर भरलेल्या अर्जाची प्रिंट काढून त्या सोबत कागदपत्रे व दोन पासपोर्ट साईज फोटो जोडून अर्ज न. वि. गाडगीळ प्रशाला, शनिवार पेठ, दक्षिणमुखी मारूती मंदिराजवळ, पुणे 30 येथे दि. 15/07/2019 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा.)

अधिक माहितीकरीता संपर्क

श्रीमती मंजुषा कणकुरीकर,
सहा. समाज विकास अधिकारी,
समाज विकास विभाग,
पुणे महानगरपालिका, मुख्य इमारत,
शिवाजीनगर, पुणे 411 005
संपर्क क्र. 9689931484

 sdd.punecorporation.org 

सविस्तर माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

(नितीन उदास)
उप आयुक्त
स.वि.वि., पुणे म.न.पा

स्पर्धा परीक्षा (UPSC/MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षा) मार्गदर्शन प्रशिक्षण | Pune Municipal Corporation

Aptitude Test | Career Counselling | Option From Filling | Admission Assistance | 

Call 77200 25900 or 77200 81400

11th Admissions (FYJC) & DTE Cut-off App https://goo.gl/rT2vXd

For all latest Govt Jobs 2019Railway JobsBank Jobs and SSC Jobs log on to https://goo.gl/YPjt94 We bring you fastest and relevant notifications on Bank, Railways and Govt Jobs. Stay Connected

Image result for click here gif http://fyjc.vidyarthimitra.org

| Govt. & Private Jobs, Internships, Campus Drive, Off-campus & many more |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)